Inloggen

Bijzondere excursie Eerste Wereldoorlog

Bijzondere excursie Eerste Wereldoorlog op zaterdag 14 oktober a.s.

LOOPGRAVEN EN RESTEN VAN BUNKERS UIT DE EERSTE WERELDOORLOG IN HET BERGHERBOS BIJ BEEK

onder leiding van historicus drs. Edwin Zweers.

Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, wilde Nederland ten koste van alles zijn neutraliteit bewaren en afzijdig blijven. In 1917 begon Duitsland echter zijn onbeperkte duikbotenoorlog en dus werden vanaf toen ook schepen uit neutrale landen, zoals Zweden, Nederland en de Verenigde Staten, aangevallen.

Omdat Duitsland bang was dat Nederland zich mede daarom aan de kant van de geallieerden zou scharen, begonnen de Duitsers in het bosgebied tussen Stokkum, Beek en Elten en rond de Eltenberg met het aanleggen van 84 betonnen bunkers, permanent bemand en bewaakt door enkele honderden Duitse infanteristen. Gelukkig voor deze regio bleef het hier echter bij en onderging Bergh niet hetzelfde lot als de slagvelden van Zuidwest-Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Na de Eerste Wereldoorlog mochten er zich, volgens het Verdrag van Versailles, in het Duitse Rijnland geen militaire objecten meer bevinden. De betonnen bunkers werden in 1921 daarom opgeblazen door Franse militairen. De brokstukken van deze bunkers werden later als bouwmateriaal voor het oorlogsmonument op de Eltenberg en diverse muurtjes gebruikt.

De achtergebleven resten zijn nog her en der terug te vinden op de Eltenberg en het aangrenzende bosgebied. Aangezien een klein gedeelte voormalig Duits grondgebied bij de teruggave van Elten aan Duitsland in 1963 definitief Nederlands bleef, bevinden de restanten van een aantal van deze bunkers zich tegenwoordig op Nederlands grondgebied. Ook de resten van de loopgraven vinden we terug in het bosgebied.

In het kader van het Interregproject ‘Speuren naar bosgeschiedenis’ zijn de loopgraven door Natuurmonumenten weer beter zichtbaar gemaakt door het verwijderen van de begroeiing. Na uitgebreid onderzoek is een reconstructieplan opgesteld. Eind 2013 zijn delen van het loopgravenstelsel hersteld in de oorspronkelijke staat. Dit deel van de loopgraaf is ook toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Duidelijk is te zien, dat de loopgraaf bestaat uit rechte stukken om de vijand te bespieden en te beschieten, Daartussen liggen halfronde delen om te voorkomen dat inslaande granaten of vijandelijke militairen veel slachtoffers konden maken.

Zaterdag 14 oktober a.s., vertrek om 13.00 uur met eigen auto’s vanaf Parkeerplaats De Bleek aan de Koepoortwal te Doesburg. Opgave bij Streekmuseum De Roode Tooren (0313-474265) of per email: . Leden gratis, niet-leden Euro 5,00 p.p.