Inloggen

Jaarprogramma 2017

LEZINGEN, FILMVOORSTELLINGEN EN EXCURSIES
lezingen/filmvoorstellingen 20.00 uur in het Meulenhuus, Bergstraat 48, Doesburg.
 
Dinsdag 17 januari: oude filmbeelden van Doesburg i.s.m. de Meulenvelders;
Donderdag 19 januari: Verre Culturen: ’Cultuur en natuur in Iran, een voettocht door Nomadengebied’, door Jan Blokland te Leidschendam.
Dinsdag 7 februari: oude filmbeelden van Doesburg i.s.m. de Meulenvelders;
Donderdag 23 februari om 14.00 uur: oude filmbeelden van Doesburg i.s.m. de Meulenvelders;
Dinsdag 28 februari: oude filmbeelden van Doesburg i.s.m. de Meulenvelders;
Donderdag 16 maart: Jaarvergadering met na de pauze lezing ‘De strijd om de overgang van de IJssel bij Doesburg op 10 mei 1940’ door Rob Verhoef te Doesburg.
Donderdag 6 april en 20 april: Avondexcursie/wandeling ‘Kazematten en loopgraven te Doesburg’, olv Rob Verhoef te Doesburg. Vertrek 19.00 uur vanaf de Contre Escarpe. Het aantal deelnemers is beperkt, opgave via De Roode Tooren.
Donderdag 11 mei: Lezing ‘Effecten van de reformatie op het maatschappelijk leven’, door Henk Folmer te Wijchen.
Donderdag 8 juni: Lezing ‘Hof te Dieren en andere bezittingen Twickel in onze regio’, door Aafke Brunt (archivaris Twickel) en Wilke Schoemaker (beheerder bezittingen in Gelderland).
Zaterdag 1 juli: Wandeling op het Hof te Dieren olv Wilke Schoemaker. Vertrek 13.30 uur vanaf De Bleek te Doesburg.
Donderdag 21 september: Lezing ‘Stille getuigen van een oorlog die nooit kwam’ (WO I), door drs Edwin Zweers te ‘s-Heerenberg.
Zaterdag 14 oktober: Excursie Bergherbos naar bunkers en loopgraven uit de eerste Wereldoorlog, olv drs Edwin Zweers. Vertrek 13.30 uur vanaf De Bleek te Doesburg.
Donderdag 2 november: Lezing ‘Het ontstaan van IJsseldal en IJssel’, door dr. Kim Cohen te Utrecht.
Donderdag 14 december: Lezing ‘Winterlandschappen en ijspret in de kunst’, door drs Barry Heinrichs te Amerongen.
 
 
EXPOSITIEPROGRAMMA 2017
Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13, Doesburg:
 
t/m 31 december: ‘Theo Colenbrander, 1841-1930’, de eerste industrieel vormgever van Nederland.
t/m 2 april 2017: ‘Doesburg en de stoomtram, 1881-1957’, expositie over de  stoomtram in deze regio.
23 juni t/m 25 februari 2018: ‘De IJssel, de mooiste rivier van Nederland' stroomt langs Doesburg. Diverse facetten worden belicht: ontstaan, geschiedenis, handel en Hanze, dijkdoorbraken, (schip)bruggen, riviervisserij, scheepvaart, steenfabrieken, inspiratiebron voor schrijvers en dichters, belegeringen, natuur en landschap, etc.
 
 
CURSUS / LEZINGENCYCLUS
 
Tijdens de expositie over de IJssel wordt voor belangstellenden ook weer een cursus/lezingencyclus georganiseerd met ook de IJssel als thema. Vier avonden met een boeiende lezing en een bijzondere middagexcursie. Het programma voor deze cyclus volgt binnenkort, evenals de kosten van deelname. De gepland data voor deze serie zijn:
dinsdag 26 september, dinsdag 17 oktober, zaterdag 28 oktober (excursie), dinsdag 07 november, dinsdag 28 november.
 
 
VESTINGWANDELINGEN 2017
 
Op zaterdag 27 mei, 24 juni, 16 september en 14 oktober  worden er om 10.00 uur speciale excursies gehouden naar de door Menno van Coehoorn ontworpen vestingwallen (Hoge Linie, 1702). Tijdens de wandeling (ongeveer twee uur) is er aandacht voor de vestingbouw en de natuuraspecten.
Deelname alleen na opgave (tijdens openingsuren) bij Streekmuseum De Roode Tooren, telefoon 0313-474265 of per email   .