Inloggen

Jan Weustink benoemd tot erelid van Stad en Ambt Doesborgh

Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst van vrijwilligers en bestuur van het museum werd stil gestaan bij het ontvallen van Gerard Louwes en Henk Scholten. Ook Loes Vels en Marijke de Jonge zijn gestopt met hun activiteiten als gastvrouw. Het is duidelijk dat we veel dank verschuldigd zijn voor al hun inzet, vaak over vele jaren, voor De Roode Tooren en haar bezoekers.

Ook werd afscheid genomen van Jan Weustink. Jan heeft besloten om, na bijna een halve eeuw, definitief te stoppen met zijn activiteiten voor Stad en Ambt Doesborgh en De Roode Tooren.
Het was ver in de vorige eeuw (1969) dat Jan betrokken raakte bij de vereniging en toen met name bij de ernstig verstofte oudheidkamer onder de hanebalken van het stadhuis. Samen met een aantal anderen werd een eerste globale inventarisatie gemaakt van de aanwezige objecten en werd de vereniging weer enigszins op poten gezet.
Met name de beleidsmatige realisering van de nieuwe oudheidkamer in de voormalige secretarie van het stadhuis is voor een groot deel te danken aan de inzet van Jan Weustink. Ook bij de vervolgstap van oudheidkamer naar museum is Jan
van grote betekenis geweest. Zijn ambtelijke en vooral ook financiële deskundigheid waren hierbij van grote waarde. Samen met een aantal andere bestuursleden werd het voormalige politiebureau, na casco oplevering, omgevormd tot een streekmuseum dat vanaf toen De Roode Tooren zou gaan heten.

Als het om financiële beslissingen ging was Jan Weustink telkens weer de grote ruggengraat van het bestuur. Zo ook bij de volgende uitbreiding van het museum met het naastgelegen winkeltje Roggestraat 13.
Naast deze bestuurlijke inzet, waarvan uiteraard een deel als penningmeester, was Jan ook vele jaren betrokken bij de Archiefwerkgroep van de vereniging en altijd een actief lid van de ‘graafclub’ van Ed Harenberg, onze Archeologische
werkgroep.
Al deze activiteiten, en op vele andere terreinen buiten ons gezichtsveld, waren ook aanleiding voor het toekennen van een koninklijke onderscheiding in 1993.
Hierna maakte voorzitter Rinus Rabeling bekend dat het bestuur in haar vergadering van 28 november 2016 had besloten om Jan Weustink voor al deze activiteiten over een periode van bijna vijftig jaar, te benoemen tot Erelid van onze vereniging. Een en ander werd bevestigd met een oorkonde en een fraai cadeau en natuurlijk was er voor zijn persoonlijke steun en toeverlaat Janny een fraai boeket bloemen.