Inloggen

Vertoning van oude films over Doesburg

De avonden op 17 januari en 7 februari zijn volledig uitverkocht! Erg fijn dat er zoveel belangstelling is, maar... er moesten veel mensen teleurgesteld worden.

We hebben nu twee extra data gepland: donderdag 23 februari om 14.00 uur en dinsdag 28 februari 20.00 uur. Ook hiervoor zijn nu weer in Streekmuseum De Roode Tooren kaarten à Euro 4,00 (inclusief koffie of thee) verkrijgbaar. Het museum is van dinsdag t/m vrijdag geopend van 11.00-17.00 uur en op zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur.

U bent van harte welkom!

Vertoning van oude films over Doesburg

o.a. parade garnizoen, Mauritskazerne, de schipbrug, ijsgang op de IJssel, vee op de stadsweide, het natuurzwembad in de Oude IJssel, de stoomtram, etc.

Op dinsdag 17 januari en 7 februari 2017 (uitverkocht) organiseren Stad en Ambt Doesborgh/Streekmuseum De Roode Tooren samen met de Folkloristische Dansgroep De Meulenvelders weer bijzondere filmavonden met historische beelden van Doesburg in Het Meulenhuus. De avonden beginnen om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) en de toegang is Euro 4,00 p.p. inclusief een kopje koffie of thee. Het aantal bezoekers is beperkt, dus vol is vol!
Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar in ons museum: dinsdag t/m vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur; op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur.

De verschillende films tonen beelden van Doesburg zoals het er ooit uitzag, maar ook gebeurtenissen en inwoners van toen. De films van deze avond zijn overwegend gemaakt tussen 1935 en 1955.
Onderstaand een aantal onderwerpen die aan bod komen. Doesburg in de dertiger jaren: speelkwartier op de lagere school, laden en lossen in de haven van Doesburg, de legendarische stoomtram, markt in Doesburg, de Mauritskazerne,
parade van het garnizoen in de binnenstad, de viering van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, vogelschieten, spelletjes voor de kinderen, het ophogen van de Burgemeester Nahuyssingel en Lindewal t.b.v. woningbouw, strenge winters, sneeuw- en ijspret en kortebaan schaatswedstrijden, aubade t.g.v. Koninginnedag, feeststemming op de Markt, aankondiging mobilisatie (augustus 1939), oproepen van reservisten, het vorderen van paarden door het leger, diverse fragmenten uit het dagelijks leven in Doesburg, het plaatsen van een nieuw uurwerk op de Martinitoren, vee op de Stadsweide, hooien, hoog water in de IJssel, garnizoen met muziek in de Koepoortstraat. De schipbrug: o.a. het uitvaren van het middenstuk, ijsgang op de IJssel bij de schipbrug, per auto over de bevroren IJssel, kruiend ijs bij de schipbrug, begin van de sloop van de brug en zicht op de nieuwe oeververbinding. Doesburg in de jaren 1945-1955: restauratie van De Waag, blikfabriek Verblifa, Prins Bernhard bezoekt Doesburg op 9 juni 1948, bouw en betrekken van de nieuwbouw in het Molenveld, de nieuwe IJsselbrug in aanbouw, opening van de nieuwe brug door Koningin Juliana (22 januari 1952), optocht t.g.v. deze opening, begin van de restauratie van de Martinikerk (3 augustus 1955), de voormalige stuw in de Oude IJssel, regeringsjubileum 1948, militaire parade (geallieerden) voor burgemeester Keiser, voetbal op de Stadsweide, het natuurzwembad in de Oude IJssel, zwem- en polowedstrijden (ca. 1950), sneeuwpret. Ook is er ruime aandacht voor de stoomtram in en om de stad. Totaal ruim twee uur unieke beelden van onze oude Hanzestad.

U bent van harte welkom, 17 januari of 7 februari a.s., 20.00 uur (zaal open 19.30 uur), in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg. Entree 4,00 p.p., inclusief koffie of thee. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar in ons museum: dinsdag t/m vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur; op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Er zijn een vast aantal kaarten per avond beschikbaar.