Inloggen

Expositie over De IJssel verlengd...!

DE IJSSEL, DE MOOISTE RIVIER VAN NEDERLAND
In verband met de grote belangstelling hebben we besloten de bovengenoemde expositie nog wat verder te verlengen en wel tot en met 13 mei a.s. (het weekend na Hemelvaart).
Inmiddels hebben meer dan 10.000 belangstellenden de tentoonstelling bezocht en van diverse kanten werd gevraagd of het mogelijk was de expositie in het voorjaar, o.a. in groepsverband, nog te bezoeken. We hebben hier uiteraard graag gehoor aan gegeven. Zondag 13 mei is de laatste dag!

De tentoonstelling is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00-17.00 uur en zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt erg op prijs gesteld.