Inloggen

Lezing dr. Kim Cohen: Ontstaan van het IJsseldal en de IJssel

LEZING DR. KIM COHEN OVER HET ONTSTAAN VAN DE IJSSEL WORDT OP VELER VERZOEK HERHAALD
Op donderdag 1 maart, aanvang 20.00 uur, wordt de lezing ‘Een ommekeer voor Doesburg, het ontstaan van het IJsseldal en IJssel’, door oud-Doesburger Dr. Kim Cohen van de Rijksuniversiteit Utrecht herhaald. Tijdens de eerste
avond op 2 november j.l. moesten velen worden teleurgesteld. Ruim voor aanvang was de zaal al gevuld met 100 belangstellenden!
Ook dit keer is het wellicht verstandig om ruim op tijd aanwezig te zijn. De zaal gaat dit keer open om 19.00 uur. Leden hebben zoals altijd gratis entree, nietleden betalen Euro 5,00 p.p.


EEN OMMEKEER VOOR DOESBURG, HET ONTSTAAN VAN IJSSELDAL EN IJSSEL
Het middeleeuwse stadje Doesburg ontstond op een heuveltje aan de samenvloeiing van Oude IJssel en Gelderse IJssel. Van die twee rivieren, is de Gelderse IJssel de aanzienlijk grotere, maar vooral ook de veel jongere. Wat Oude IJssel en Gelderse IJssel gemeen hebben is dat ze dalen gebruiken die ze erfden uit de IJstijd. Tot in de Romeinse tijd stroomde langs het heuveltje slechts eenzaam het kleine riviertje de Oude IJssel. Door sommigen is wel gedacht dat het riviertje er
rechtsaf sloeg en verder stroomde richting Zutphen. Anderen vermoedden juist dat de Oude IJssel linksaf verder liep, en richting Arnhem afwaterde. Als uitgangspunten heeft dat zwaar doorgewogen in ideeën over het ontstaan van de Gelderse IJssel in of na de Romeinse Tijd, al dan niet geholpen door de werken van de Romeinse generaal Drusus, die onze streken tussen 12 en 9 v. Chr. visiteerde.
Ongeveer tien jaar geleden kwam uit onderzoek van geologische en rivierkundige aard naar voren, dat de Gelderse IJssel toch echt pas in de Middeleeuwen ontstond. Het is duidelijk dat dat meer met overstromings- en sedimentatiegeschiedenis van de Rijndelta te doen heeft gehad, dan met ingrepen door Romeinen. Overstromingen van de Rijn in het Gelderse zuiden van het IJsselgebied, blijken vanaf 500 na Chr. steeds vaker te zijn voorgekomen, de
omgeving van Doesburg steeds hoger onder water zetten, waarbij op zeker moment een deel van het water noordwaarts richting Deventer ging afvloeien.
Echt grote overstromingen vonden plaats rond 690 en 785 na Chr. Die waren doorslaggevend voor het uitgroeien van de overstromingsroute tot blijvend pad van een nieuwe rivier: de Gelderse IJssel. Die doorbraak mag voor Doesburg en de Oude IJssel (en als we het er toch over hebben: ook voor Zutphen en de Berkel) een ommekeer genoemd worden.

Donderdag 2 november a.s. in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.00 uur).
Toegang leden gratis, niet-leden/introducees Euro 5,00 p.p.