Inloggen

EXPOSITIE ‘HESSENWEGEN EN KIEPKERELS IN DE ACHTERHOEK’

EXPOSITIE ‘HESSENWEGEN EN KIEPKERELS IN DE ACHTERHOEK’
Het historisch handelsverkeer na de Hanzetijd naar en via Doesburg


Doesburg kende in de 15e en 16e eeuw een belangrijke bloeitijd als lid van het invloedrijke internationale Hanzeverbond. Ook na deze periode werd het handelsverkeer in de Achterhoek richting Doesburg o.a. voortgezet door voerlieden uit Duitsland. Zij trokken met hun zwaar beladen Hessenkarren met handelswaar, vaak met meerdere paarden bespannen, over de bekende Hessenwegen in onze omgeving. Men ging onder meer via Doesburg over de Veluwe naar diverse andere bestemmingen in ons land. Op een aantal plaatsen vinden we nog de zgn. Hessenherbergen en andere pleisterplaatsen met grote doorrijschuren. Op de expositie worden verschillende aspecten van het Hessenverkeer getoond, zoals de Hessenkarren en -wagens, bespanning, laadvermogen, spoorbreedte en natuurlijk de Hessenvoerman. Ook de gevolgde routes in de Achterhoek en elders passeren de revue. Aan het einde van de 18e eeuw liep ook dit handelsverkeer aanzienlijk terug. Door minder goede economische omstandigheden aan het eind van de 18e en begin van 19e eeuw zochten echter veel handelslui en ambachtslieden uit Westfalen hun geluk in ons land en dus ook in de Achterhoek en in Doesburg en omgeving. Zij kwamen onder meer als Kiepkerel, een soort marskramer, met handelswaar in een kiepe op de rug (een grote mand) langs steden, dorpen en boerderijen op het platteland. Zij brachten naast nuttige producten ook het nieuws…

Het museum is geopend vam dinsdag-vrijdag 11.00-17.00 uur en op zaterdag-zondag 13.00-17.00 uur.

De entree is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.