Inloggen

REGELS, GEBRUIKEN EN GEWOONTES BIJ HET UITHANGEN VAN DE STADSVLAG

REGELS, GEBRUIKEN EN GEWOONTES BIJ HET UITHANGEN VAN DE STADSVLAG

U mag altijd de vlag uithangen. Bijvoorbeeld bij een feestelijke gebeurtenis als een huwelijk of het slagen voor een examen. Ook halfstok vlaggen bij een overlijden mag. Er is geen wet die vlaggen verbiedt of bepaalt hoe u moet vlaggen. U bent dus nooit strafbaar als u de vlag uithangt.

Wel zijn er gebruiken en regels (protocol) voor het uithangen van de vlag. Zo mag een gehesen vlag nooit de grond raken of het verkeer hinderen. Ook is het de gewoonte dat u de vlag niet laat hangen tussen zonsondergang en zonsopkomst. Wilt u de vlag ’s nachts wel laten hangen? Dan is het goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn.

Het gebruik van de stadsvlag samengevat:

• Iedereen mag de stadsvlag voeren zolang dit op de juiste manier gebeurt;

• Er mogen geen andere afbeeldingen aan de stadsvlag toegevoegd worden;

• er mag alleen gevlagd worden tussen zonsopgang en zonsondergang, tenzij de vlag zodanig verlicht is dat de kleuren goed te zien zijn.

Bij gebruik van verschillende vlaggen gelden de volgende regels:

• bij twee vlaggen is de ereplaats altijd rechts, bepaald door met de rug naar de vlag te staan;

• bij drie vlaggen is de ereplaats in het midden. Als de provincievlag en de stadsvlag de Nederlandse vlag flankeren, wordt de provincievlag rechts en de stadsvlag links van de Nederlandse vlag geplaatst. Ook hier wordt de positie bepaald door met de rug naar de vlaggen te staan.

De stadsvlag kan worden gevoerd bij:

• gelegenheden met een officieel en/of ceremonieel karakter;

• gelegenheden of locaties met een toeristisch en/of historisch karakter;

• gelegenheden m.b.t. herdenkingen van (oorlogs)slachtoffers;

• bevrijdingsdag van de stad/gemeente;

• overlijden en uitvaart van burgemeester, oud-burgemeester of raadsleden.

Vaste data voor het uithangen van de Doesburgse vlag:

• 15 april, (halfstok) laatste dag Tweede Wereldoorlog in Doesburg;

• 16 april, bevrijdingsdag Tweede Wereldoorlog van Doesburg;

• 19 september, stadsrechten sinds 1237, de verjaardag van de stad.