Inloggen

SPECIALE PLAQUETTE TER NAGEDACHTENIS AAN DE 10 DOESBURGERS DIE OP 14 NOVEMBER 1940 OMKWAMEN IN BERLIN-MARIENFELDE

Op 27 augustus 1940 vertrokken 45 Doesburgse mannen naar Berlijn om hier door de Duitse bezetter te worden tewerkgesteld. ’s Morgens om 09.30 uur ging men per bus naar Arnhem en van hieruit met de trein naar Berlijn. Daar aangekomen werd men ondergebracht in een aantal barakken in Berlin-Marienfelde. Er moesten werkzaamheden worden verricht voor de Deutsche Reichsbahn. Zwaar werk, maar de onderlinge verbondenheid van de Doesburgers was groot. Op 14 november van dat jaar sloeg het noodlot echter toe. Een Engelse bommenwerper die Berlijn bestookte, werd uit de lucht geschoten en viel brandend neer op twee barakken. 33 personen kwamen hierbij om het leven, waaronder 10 Doesburgers. De schok en het verdriet in onze stad waren enorm. Bijna drie jaar geleden, tijdens de voorbereiding voor onze tentoonstellig over ‘Doesburg in de Tweede Wereldoorlog’, werden we zelfs na tachtig jaar nog geconfronteerd met het leed van nabestaanden. Kinderen en kleinkinderen. In al die jaren is er tijdens herdenkingen relatief weinig aandacht geweest voor deze omgekomen inwoners. Zij waren vrijwel de eerste Doesburgse burgerslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog.

We hebben toen besloten om aan deze tragische gebeurtenis blijvend aandacht te besteden en als historische vereniging en streekmuseum het initiatief genomen om in de Roggestraat, de plek waar op dinsdag 27 augustus de bus naar Berlijn vertrok, een herinneringsplaquette aan te brengen. Burgemeester Loes van der Meijs heeft zojuist, in aanwezigheid van nabestaanden, de plaquette onthuld. We zijn erg blij dat de gemeente Doesburg hieraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd en dat burgemeester Van der Meijs bereid was om op zondag 14 november j.l., 81 jaar na de fatale dag, deze plaquette officieel te onthullen. Bijzonder was dat bij deze plechtigheid nog enkele kinderen en kleinkinderen van de omgekomenen aanwezig konden zijn. Nadat vorig jaar corona roet in het eten gooide kon de bijeenkomst conform de geldende eisen en beperkingen nu gelukkig wel doorgaan.

Na afloop bezocht een groot deel van de aanwezigen in het museum de expositie over ‘Doesburg in de Tweede Wereldoorlog’. Alle aanwezigen kregen na afloop een fraaie brochure aangeboden met het verhaal over de ‘10 Doesburgse slachtoffers in Berlin-Marienfelde’. Het boekje is voor belangstellenden in het museum verkrijgbaar en kost € 3,00.