Inloggen

WILT U OOK EEN ‘ECHTE’ VLAG VAN DOESBURG?

WILT U OOK EEN ‘ECHTE’ VLAG VAN DOESBURG?

Bijna iedere Doesburger kent het stadswapen van zijn stad. Het wapen werd bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 7 oktober 1818 als volgt bevestigd. ‘Van wegen den Koning. De Hooge Raad van Adel, gebruik makende van de magt aan denzelven verleent bij besluit van den 20en Februarij 1816, bevestigt bij dezen de stad Doesborgh in gevolge het door haar gedaan verzoek in het bezit van het navolgende wapen: Zijnde een rood schild, waarop een romeinsche Burcht met drie toorens voorzien met kantelen en schietgaten alles van zilver, verzelt in de regterhoek van een halve maan gekeerd ter linkerzijde en in de linkerhoek van een halve maan ter regterzijde, beide van goud. Het Schild gedekt met een gouden kroon.’ De elementen ‘burcht’ en ‘halve manen’ (wassenaars) komen al vanaf de 14e eeuw in verschillende uitvoeringen op stadszegels voor. Aan een oorkonde uit 1290 in het archief van de Graven van Vlaanderen vinden we echter een stadszegel met een maansikkel op een ruitsgewijs gearceerd veld en het randschrift: SIGILUM DE DOSBORCH. De maansikkel of wassenaar is dus het oudste bestanddeel van het wapen van Doesburg.

Bij Raadsbesluit van 30 december 1964 werd de gemeentevlag ingesteld. Op deze vlag kreeg de halve maan een prominente plek. De vlag bestaat uit drie horizontale banen, met van boven naar beneden de kleuren wit, rood en wit, waarvan de hoogten zich verhouden als 1 : 2 : 1. De middelste rode baan bevat een naar rechts gekeerde gele wassende maan. De Doesburgse vlag is destijds ontworpen door de ‘Stichting voor Banistiek en Heraldiek’, die de Nederlandse overheidsinstanties in deze ondersteunde.

De originele stadsvlag is binnenkort weer beschikbaar! Doesburg is een stad met een rijke historie, daar mogen we bijzonder trots op zijn. Om dat te laten zien heeft Stad en Ambt Doesborgh en Streekmuseum De Roode Tooren het initiatief genomen om de stadsvlag weer op de markt te brengen. De vlag kan worden besteld in drie verschillende afmetingen en zal in het vroege voorjaar van 2021 geleverd worden. De uitvoering is van hoogwaardig polyester vlaggendoek, kleurecht uv-bestendig, op 40 graden wasbaar en afgewerkt met kopband en dubbele stiknaad. 

De prijs voor de vlaggen bedraagt:

100x150 cm (voor een gevelstok van 2 meter) € 28,50 per stuk;

150x225 cm (voor mastlengte 5-6 meter) € 52,50 per stuk;

De vlaggen kunnen besteld worden in Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg. De openingstijden (na de coronasluiting) zijn van dinsdag tot en met vrijdag 11.00-17.00 uur; op zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur. De betaling dient bij bestelling te worden voldaan.

Het is ook mogelijk per email te bestellen: info@deroodetooren.nl . De betaling dient dan ook direct te geschieden via: NL27 RABO 0315 0385 94. De vlaggen worden in het eerste kwartaal 2021 bij het door u opgegeven adres worden bezorgd.