Inloggen

Midwinteravond woensdag 19 december 2018:

Zeer bijzondere Midwinteravond in Het Meulenhuus:
TROUBADOUR/VERHALENVERTELLER GERY GROOT ZWAAFTINK

Exposities

DE IJSSEL ALS STRIJDTONEEL
historische gevechten langs de rivier bij Doesburg en omgeving

 

In Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg vindt, mede in het kader van het Erfgoedfestival Grenzen van Gelderland, onder bovenstaande titel een boeiende expositie plaats.

 

LEZING MARKET GARDEN en EXCURSIE MEMORY OORLOGS- EN VREDESMUSEUM

MARKET GARDEN EN DE SITUATIE IN ONS LAND TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG

lezing door de heer Ad van Liempt

 

Donderdag 13 september a.s. zeer bijzondere lezing in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).

 

LEZING MARKET GARDEN en EXCURSIE MEMORY OORLOGS- EN VREDESMUSEUM

MARKET GARDEN EN DE SITUATIE IN ONS LAND TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG

lezing door de heer Ad van Liempt

Donderdag 13 september a.s.

Nieuwe expositie

DE IJSSEL ALS STRIJDTONEEL
historische gevechten langs de rivier bij Doesburg en omgeving

 

In Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg vindt, mede in het kader van het Erfgoedfestival Grenzen van Gelderland, onder bovenstaande titel een boeiende expositie plaats.

 

IJSSELLINIE - LEZING EN EXCURSIE

Bijzondere lezing:

DE GELDERSE IJSSEL VORMDE DE RUGGENGRAAT VAN DE IJSSELLINIE

 

IJSSELLINIE - LEZING EN EXCURSIE

Bijzondere lezing:

DE GELDERSE IJSSEL VORMDE DE RUGGENGRAAT VAN DE IJSSELLINIE

 

Ook in 2018 weer Vestingwandelingen naar de Hoge Linie

Ook dit jaar organiseren we weer Vestingwandelingen naar de Hoge Linie en wel op de zaterdagen 12 mei, 16 juni, 15 september en 13 oktober. We vertrekken telkens om 10.00 uur vanonder het viaduct bij de Panovenweg te Doesburg, men dient zich vooraf op te geven bij Streekmuseum De Roode Tooren, telefoon 0313-474265 of per email:

Expositie over De IJssel verlengd...!

DE IJSSEL, DE MOOISTE RIVIER VAN NEDERLAND
In verband met de grote belangstelling hebben we besloten de bovengenoemde expositie nog wat verder te verlengen en wel tot en met 13 mei a.s. (het weekend na Hemelvaart).
Inmiddels hebben meer dan 10.000 belangstellenden de tentoonstelling bezocht en van diverse kanten werd gevraagd of het mogelijk was de expositie in het voorjaar, o.a. in groepsverband, nog te bezoeken. We hebben hier uiteraard graag gehoor aan gegeven. Zondag 13 mei is de laatste dag!