Inloggen

Jaarprogramma 2017


LEZINGEN, FILMVOORSTELLINGEN EN EXCURSIES
lezingen/filmvoorstellingen 20.00 uur in het Meulenhuus, Bergstraat 48, Doesburg.
 
Dinsdag 17 januari: oude filmbeelden van Doesburg i.s.m. de Meulenvelders;
Donderdag 19 januari: Verre Culturen: ’Cultuur en natuur in Iran, een voettocht door Nomadengebied’, door Jan Blokland te Leidschendam.
Dinsdag 7 februari: oude filmbeelden van Doesburg i.s.m. de Meulenvelders;
Donderdag 23 februari om 14.00 uur: oude filmbeelden van Doesburg i.s.m. de Meulenvelders;

Vertoning van oude films over Doesburg, extra voorstellingen

Vertoning van oude films over Doesburg

De avonden op 17 januari en 7 februari zijn volledig uitverkocht! Erg fijn dat er zoveel belangstelling is, maar... er moesten veel mensen teleurgesteld worden.

Cultuur en natuur in Iran, met voettocht door nomadengebied in het Zagrosgebergte

Lezing door Jan Blokland te Leidschendam op donderdag 19 januari 2017, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.


In mei en juni van 2001 heeft Jan Blokland met een klein gezelschap een voettocht door het Zagrosgebergte in Iran gemaakt. Hoewel Iran nou niet bepaald als een populaire reisbestemming te boek staat, kan hij terugkijken op een boeiende en aangename reiservaring.

Vertoning van oude films over Doesburg

De avonden op 17 januari en 7 februari zijn volledig uitverkocht! Erg fijn dat er zoveel belangstelling is, maar... er moesten veel mensen teleurgesteld worden.

Jan Weustink benoemd tot erelid van Stad en Ambt Doesborgh

Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst van vrijwilligers en bestuur van het museum werd stil gestaan bij het ontvallen van Gerard Louwes en Henk Scholten. Ook Loes Vels en Marijke de Jonge zijn gestopt met hun activiteiten als gastvrouw. Het is duidelijk dat we veel dank verschuldigd zijn voor al hun inzet, vaak over vele jaren, voor De Roode Tooren en haar bezoekers.

Zeer bijzondere excursie naar de Krippenmarkt in het Duitse Kevelaer

op zaterdag 17 december a.s. Vertrek per luxe touringcar om 09.00 uur vanaf
ons Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg.
We verwachten tussen 17.00 en 17.30 uur weer terug te zijn in Doesburg.
Voor leden Euro 20,00 p.p., niet-leden Euro 25,00 p.p.

Lezing 'De historie van de kerstkribbe'

Lezing donderdag 15 december 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

DE KERSTKRIBBE
door Jan de Vries te Wolvega

Bestuurslid Han Snijders ereburger van Doesburg

Op 18 oktober j.l. was ons bestuurslid Han Snijders, zoals zo vaak, in vergadering.
De voorbereidingen voor de 50ste Doesburg Binnenste Buiten zijn al weer
in volle gang. De bijeenkomst werd echter met een smoes abrupt onderbroken
omdat elders in De Waag ‘iets spoedeisends’ zijn aandacht moest hebben.
Hier werd Han opgewacht door familie, vrienden en mede-bestuursleden van de
verschillende organisaties waarvan hij deel uitmaakt. Ook burgemeester Loes
van der Meijs was, getooid met ambtsketen, aanwezig. Iets officieels dus...

Park Lindewal wordt Theo Colenbranderplantsoen

Het was op maandag 31 oktober 2016 voor de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh en Streekmuseum De Roode Tooren weer een feestelijke dag. Eerst de Vischmarkt en nu het Theo Colenbranderplantsoen…

Ruim vier jaar geleden hebben wij bij het gemeentebestuur het verzoek neergelegd om dit naamloze park te vernoemen naar een, zelfs internationaal, zeer bekende Doesburger: Theo Colenbrander.

Voorzitter Rinus G.M. Rabeling tijdens de onthulling:

Vestingwandeling op 24 september a.s.

Geniet van het najaar op de Hoge Linie, historie en natuur gaan hier hand in hand

De eerstkomende vestingwandeling op de Hoge Linie van dit jaar vindt plaats op zaterdag 24 september a.s., vertrek om 10.00 uur vanaf het viaduct ter hoogte van de Van Middachtenweg en Coehoornsingel te Doesburg.