Inloggen

Lezing 'De historie van de kerstkribbe'

Lezing donderdag 15 december 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

DE KERSTKRIBBE
door Jan de Vries te Wolvega

Bestuurslid Han Snijders ereburger van Doesburg

Op 18 oktober j.l. was ons bestuurslid Han Snijders, zoals zo vaak, in vergadering.
De voorbereidingen voor de 50ste Doesburg Binnenste Buiten zijn al weer
in volle gang. De bijeenkomst werd echter met een smoes abrupt onderbroken
omdat elders in De Waag ‘iets spoedeisends’ zijn aandacht moest hebben.
Hier werd Han opgewacht door familie, vrienden en mede-bestuursleden van de
verschillende organisaties waarvan hij deel uitmaakt. Ook burgemeester Loes
van der Meijs was, getooid met ambtsketen, aanwezig. Iets officieels dus...

Park Lindewal wordt Theo Colenbranderplantsoen

Het was op maandag 31 oktober 2016 voor de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh en Streekmuseum De Roode Tooren weer een feestelijke dag. Eerst de Vischmarkt en nu het Theo Colenbranderplantsoen…

Ruim vier jaar geleden hebben wij bij het gemeentebestuur het verzoek neergelegd om dit naamloze park te vernoemen naar een, zelfs internationaal, zeer bekende Doesburger: Theo Colenbrander.

Voorzitter Rinus G.M. Rabeling tijdens de onthulling:

Vestingwandeling op 24 september a.s.

Geniet van het najaar op de Hoge Linie, historie en natuur gaan hier hand in hand

De eerstkomende vestingwandeling op de Hoge Linie van dit jaar vindt plaats op zaterdag 24 september a.s., vertrek om 10.00 uur vanaf het viaduct ter hoogte van de Van Middachtenweg en Coehoornsingel te Doesburg.

Sint Maarten - 316-2016, stadspatroon van Doesburg

Lezing donderdag 27 oktober 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg. Leden gratis, niet-leden Euro 5,-.

door Tony Vaessen te Lommel (België)

De Romeinse Limes en waterwerken in Gelderland

Lezing donderdag 22 september 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg. Leden gratis, niet-leden Euro 5,-.

door drs. Jan Verhagen te Zevenaar

De streek de Liemers is van oudsher een tussengebied tussen het Rivierengebied, de Veluwe en de Achterhoek. Liemers komt van het Latijnse woord voor grens: Limes. Deze rijksgrens stamt nog uit de tijd van de Romeinen, evenals de tot de verbeelding sprekende waterwerken zoals de Drususdam en Drususgracht.

Gelderse Museumdag 22 oktober 2016

Activiteit: De stoomtram in Doesburg, 1881-1957

De expositie 'Doesburg en de stoomtram, 1881-1957' geeft een beeld van een van de eerste stoomtramlijnen in ons land. De goederentramlijn Doesburg-Doetinchem is zelfs de lijn die in ons land het langste in exploitatie is gebleven.

De Vischmarkt

 

Inspanningen Stad en Ambt Doesborgh / Streekmuseum De Roode Tooren beloond

Ruim vier jaar geleden hebben wij het college gevraagd om deze oude naam weer zichtbaar te maken. Uiteraard zijn wij altijd in de weer om historische elementen in onze oude stad onder de aandacht te brengen. Maar in dit geval velen ook met ons.

Regelmatig werden wij door oudere inwoners aangesproken: men vond het jammer dat de naam Vischmarkt in onbruik was geraakt en dat er fantasienamen voor deze plek in de plaats dreigden te komen.

Actueel

Tentoonstelling Doesburg en de stoomtram, 1881-1957

Het eerste deel van de stoomtramlijn Doetinchem –Doesburg-Dieren werd geopend op 25 juni 1881. Hiermee was de Geldersche Stoomtramweg Maatschappij (GSTM) een van de pioniers van de stoomtram in Nederland. De eerste stoomtramlijn in Nederland was namelijk twee jaar eerder geopend tussen Den Haag en Scheveningen.

Verdwenen dorpen in Gelderland

Lezing op donderdag 16 juni 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg, door ons lid de heer Bert Stulp te Doesburg.