Inloggen

Collectie en tentoonstellingen

  • In het museum zijn enkele interessante collecties aanwezig, o.a.:
  • Archeologie, vondsten vanaf het mesolithicum (midden-steentijd), waaronder het oudste menselijk schedeldak in de provincie Gelderland (de Hummelo-I mens). Uitbreiding en een nieuwe presentatie is in voorbereiding (2013).
  • Verzameling vestingplattegronden van Doesburg vanaf 1560.
  • Collectie keramiek van Theo (T.A.C.) Colenbrander (Doesburg, 1841 – Laag-Keppel, 1930), alsmede een van zijn wandtapijten.
  • Kleine verzameling zilver van de Doesburgse zilversmid Gerrit Christoffel Fels (1746-1828).
  • Een deel van de unieke vondst van 772 zilveren munten (Doesburg, 1986).
  • Uitgebreide collectie aardewerk van Pottenbakkerij "De IJsel" te Doesburg (1841-1969).
  • Een serie zeer fraaie beschilderde lederen brandemmertjes uit de 18e eeuw.
  • Collectie schilderijen/stadsgezichten van veelal Doesburgse “meesters”, o.a. Coenraad van Velzel en Jo Jansen; beperkt geëxposeerd.

Hiernaast vinden er jaarlijks een aantal wisselende exposities plaats. In de afgelopen jaren waren o.a. de onderstaande tentoonstellingen in het museum te zien:

28 juni 2014 t/m 1 maart 2015
”Kastelen en adellijke huizen langs IJssel en Oude IJssel”

21 juni 2015 t/m 1 maart 2016
”Gemaakt in Doesburg”

1 januari 2016 t/m 31 december 2016
”Theo Colenbrander Salon, Doesburg 1841-Laag-Keppel 1930”

28 mei 2016 t/m 25 februari 2017
”Doesburg en de stoomtram, 1881-1957”