Inloggen

Educatie

Het bestuur is van mening dat ze een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om de jeugd al vroeg kennis
te laten maken met lokale geschiedenis en het museum. Voor jongere kinderen in gezelschap van
volwassenen zijn speurtochten ontwikkeld waar ze middels een zoektocht door het museum kennis maken
met de verschillende facetten van de collectie. Na afloop ligt een kleine beloning op hen te wachten.
Het museum richt zich vooral op de basis- en brugklasleerlingen uit Doesburg en omgeving. Overleg met
de scholen is in dit verband belangrijk.
Er is geen apart leslokaal beschikbaar maar binnen de beschikbare ruimten lukt het toch steeds een
passende les te organiseren.
Het museum heeft lessen voor het basisonderwijs ontwikkeld in samenwerking met EDU-Art te Arnhem en
de Doesburgse scholen. Het project ‘Doesburg in de middeleeuwen’ is als pakket beschikbaar en bestaat
uit drie lessen en is bestemd voor groep 5 en 6 van de basisschool. De deelnemende school krijgt een uitgebreide
lesbrief (digitaal) waar ze mee kunnen werken. Bij les twee komen de leerlingen een ochtend naar
Streekmuseum De Roode Tooren waar ze in en om het museum aan het werk gaan. Er is kleding van in de
middeleeuwen gebruikte materialen zoals linnen, wol, hennep. Ze mogen zich hiermee verkleden en kunnen
zich inleven in een rol. Ook gaan ze de stad in om middeleeuwse straten en gevels te ontdekken en in
het museum zelf mogen ze een paar van de oudste voorwerpen vasthouden en als een archeoloog een pot
in elkaar zetten. Museummedewerkers verzorgen met de leerkracht en een ouder deze ochtend. In les drie
brengen de leerlingen de ervaringen uit de lessen naar het heden: ze moeten in kleine groepjes zelf een
product verzinnen en bedenken hoe dat te produceren en te verkopen. Ze kunnen bijv. gebruik maken van
de mogelijkheden die het Internet biedt om reclame te maken voor hun product of het te koop aanbieden.
Vanuit de ervaringen met deze museumlessen is dit aanbod verder ontwikkeld. Er kan nu ook voor één dagdeel
een Middeleeuwen les in het museum worden afgesproken vanaf groep 5 tot en met groep 8. Het pro-
gramma wordt toegesneden op de groep. De leerkracht krijgt de benodigde informatie ruim van te voren.
Via de website www.reizenindetijd.nl van Erfgoed Gelderland kunnen scholen uit Doesburg maar ook van
elders een les boeken. Daarnaast wordt het museum ook betrokken bij projecten die in de Doesburgse
scholen georganiseerd worden. Vaak betreft dat ook de middeleeuwen.
De Doesburgse Carillonstichting organiseert voor de bovenbouw van de basisscholen jaarlijks een ‘beiaardles’
in combinatie met een bezoek aan het museum. Een bezoek aan De Roode Tooren is ook onderdeel van
de bezoeken van brugklassen van het middelbaar onderwijs wanneer ze een kennismakingsbezoek brengen
aan Doesburg.
Vele jaren ontving het museum leerlingen uit het voortgezet onderwijs voor een maatschappelijke stage.
Zij maakten in een 20 uur durende stage kennis met het werk achter de schermen van het museum.
Onlangs is deze stageverplichting door de overheid afgeschaft. Op verzoek van de scholen blijft het museum
toch bereid deze medewerking te verlenen.