Inloggen

Onderwijs

Voor de basisscholen heeft het museum in samenwerking met EduArt Gelderland een lespakket ontwikkeld over Doesburg in de middeleeuwen. Scholen die belangstelling hebben kunnen hiervoor een afspraak maken.
In het kader van “Doesburg, van palissadewal tot garnizoensstad” zijn er speciale lesbrieven ontwikkeld voor de basisscholen. Informatie hierover kan worden verkregen bij het museum.
Voor kinderen zijn er in het museum een tweetal speurtochten gratis beschikbaar.

Lesproject Doesburg in de middeleeuwen

Dit project bestaat uit drie lessen en is bestemd voor groep 5 en 6 van de basisschool. De deelnemende school krijgt een uitgebreide lesbrief (deels digitaal) waar ze mee kunnen werken.

In les 1 geeft de leerkracht informatie over middeleeuws Doesburg en het dagelijks leven, de handel en de Hanze inclusief een mooi verhaal over een jongen en een meisje die elkaar in 1400 in Doesburg ontmoeten.

Bij les 2 komen de leerlingen een ochtend naar Streekmuseum De Roode Tooren in de Roggestraat in Doesburg waar ze in en om het museum aan het werk gaan. Er is kleding van in de middeleeuwen gebruikte materialen zoals linnen, wol, hennep. Ze mogen zich hiermee verkleden en kunnen zich inleven in een rol. Ook gaan ze de stad in om middeleeuwse straten en gevels te ontdekken en in het museum zelf mogen ze een paar van de oudste voorwerpen vasthouden en als een archeoloog een pot in elkaar zetten. Museummedewerkers verzorgen met de leerkracht en een ouder deze ochtend.

Les 3, weer op school, verplaatst het geheel naar het huidige digitale tijdperk.

Deelnemen aan het project is zowel voor Doesburgse scholen als voor scholen uit de omgeving mogelijk. Groepsgrootte maximaal 30 leerlingen. Kosten zijn 2 euro per leerling. Begeleiders gratis. Meer informatie en afspraken via