Archiefwerkgroep

De archiefwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh houdt zich bezig met oude teksten over de geschiedenis van Doesburg, vooral uit het stadsarchief.

Het gaat daarbij om handschriften uit vroeger eeuwen die de werkgroep toegankelijk maakt voor zowel wetenschappelijk geïnteresseerden als een breed publiek.

Zulke handschriften zijn meestal niet gemakkelijk te lezen. Het belangrijkste deel van de activiteiten van de werkgroep bestaat dan ook uit het ontcijferen en vervolgens transcriberen, letterlijk overtypen, van de teksten.

Publicaties

De resultaten van dat werk, de transcripties, worden zoveel mogelijk gepubliceerd op de website van het Streekarchief Achterhoek en Liemers, en soms, samengevat en bewerkt, in druk.