Bestuurssamenstelling

Jan van Ophuizen, voorzitter (dagelijks bestuur)
Han Snijders, vicevoorzitter (dagelijks bestuur)
Gerbert Bieleman, secretaris (dagelijks bestuur)
Wanda Steintjes-Sybesma, penningmeester (dagelijks bestuur)
Eelco Blokdijk, bestuurslid
Robbert Karreman, bestuurslid
vacant, bestuurslid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Ereleden

De heer L. (Lambert) Westera: benoemd tot erelid in 1973 - †
Mevrouw J.M. (Jo) Vesterink: benoemd tot erelid op 10.01.1988 - †
De heer F.M. (Frans) Stam: benoemd tot erelid op 16.03.2006
De heer J.A. (Jan) Weustink: benoemd tot erelid op 07.01.2017 - †
De heer G.M. (Rinus) Rabeling: benoemd tot erelid op 02.06.2022