Doelstellingen

De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh heeft als doel het wekken van belangstelling voor de historie en natuurhistorie van haar werkgebied, het verkrijgen, beheren, documenteren en exposeren van roerende goederen betrekking hebbende op de historie van het werkgebied, het bevorderen van de studie en het eventueel publiceren van gegevens betreffende de historie, natuurhistorie, dialect en folklore van het werkgebied, het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek en het wekken van belangstelling voor en het opsporen en verzamelen van alles wat op hierboven genoemde onderwerpen betrekking heeft.

De vereniging exploiteert hiervoor ook het Streekmuseum De Roode Tooren te Doesburg.

De vereniging en het streekmuseum zullen in het algemeen de activiteiten beperken tot het gebied van het oude richterambt Doesborgh (circa 1340), omvattende Doesburg, Lathum, Giesbeek, Angerlo, Bingerden, Bevermeer, Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik en Hummelo.