Geeske van de Gasthuiskerk

Geeske van de Gasthuiskerk

Bij het uitgraven van een stuk grond bij de Gasthuiskerk in Doesburg in 2013, stuitten archeologen op een graf. In dit stuk naast de kerk was voor zover bekend nooit een begraafplaats geweest en de vondst van het skelet verraste iedereen.

In het fundament van een oude zijbeuk was een stuk weggehaald waarin een kist met, zoals het leek, een meisje en haar baby was ‘weggemoffeld’, vermoedelijk rond 1750. Het leek er in eerste instantie op dat dit ongeveer 10-jarige meisje een baby had gekregen en dat beiden waren overleden. Nadat de restanten met behulp van DNA-sporen zijn onderzocht, bleek echter dat de baby en de andere persoon geen familie waren.

Geen moeder

Geeske was ook geen moeder, maar bleek slechts 8 jaar oud, en het geslacht was niet meer te achterhalen. Wel zou de persoon hebben geleden aan tbc, wat waarschijnlijk ook de doodsoorzaak is geweest. De baby zou rond het eerste levensjaar zijn overleden, maar waaraan is niet duidelijk.

In het graf lag het jonge kind tussen de benen van het 'tienermeisje', dat de naam Geeske kreeg, Geeske van de Gasthuiskerk. Het graf van Geeske en de baby is te zien in de archeologieopstelling in de kelder van Museum de Roode Tooren.