Groot onderhoud museum De Roode Tooren

Nu de maatschappij meer grip heeft gekregen op de coronapandemie lukt het ook weer om activiteiten op te pakken die stil waren komen te liggen. Zo komen de de panden aan de Roggestraat 9-11-13 dit jaar een aantal keren in de steigers komen te staan.

Naast het achterstallig onderhoud van de buitenzijde (met name de bovenverdiepingen) wordt dan ook het buitenschilderwerk van pand 13 uitgevoerd.