Van Droebel naar Dorp: Fons Rouwhorst

In ‘Van Droebel naar Dorp’ schrijft elke generatie een nieuw hoofdstuk. Die generatie doet dat door sporen achter te laten, bewust of onbewust. Die sporen worden opgeslagen in het geheugen van mensen en gedeeld met anderen. Door er over te schrijven of te vertellen. Van Droebel naar Dorp is zo’n beschrijving van veranderingen in de loop der eeuwen, van de beleving en van de betekenis van het landschap. We noemen dat een ‘Landschapsbiografie’, een biografie die het mogelijk maakt het landschap te begrijpen en het ontstaan van een dorp nóg meer te gaan waarderen.

‘Landschapsbiografie

Het woord ‘droebel’ betekent: iets dicht op elkaar, een groepje, een kluwen. Groepjes boerderijen ontstaan op een (hoger gelegen) kamp en worden omgeven door lager gelegen, vaak natte gronden. Het huis van de stichter is het stamhuis en latere bebouwing is familie-gerelateerd. In zijn voorstelling laat Rouwhorst het ontstaan zien van dat dorp. Onderwerpen als cultuur, verkeer, geloof, beroepen en naam(s)verklaringen worden op een bijzondere manier belicht.

Donderdag 28 september, 20.00 uur. Toegang voor niet-leden € 6,00. Tickets via podiumdoesburg.nl.