De kerkenraad van de Martinikerk van Doesburg in de 17e eeuw

 10,00

De uitgave biedt een interessant beeld van Doesburg in de 17e eeuw, gebaseerd op archiefstukken van de Martinikerk. De archiefwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh ‘vertaalde’ het moeilijk leesbare handschrift van deze oude stukken in modern schrift. Het boek geeft een levendige schets van de beginnende Protestantse kerkgemeenschap in Doesburg.

Categorie:

Beschrijving

De archiefwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh werkte vijf jaar aan de transcriptie van archiefstukken van de Martinikerk. Oude, moeilijk leesbare handschriften werden ‘vertaald’ in modern schrift. Uit deze nieuwe uitgave komt een levendig beeld naar voren van de beginnende protestantse kerkgemeenschap in Doesburg, die haar weg zoekt in de sterk veranderde omstandigheden tijdens en vlak na de 80-jarige oorlog. De uitgave biedt een interessante schets van Doesburg in de 17e eeuw

Nieuwe dominee

In de nieuwe kerkelijke gemeenschap zijn er allerlei strubbelingen met het stadsbestuur, vooral als er een nieuwe dominee moet worden benoemd. Ook binnen de kerk is niet alles koek en ei, bijvoorbeeld als sommige leden van de kerk dreigen terug te vallen in katholieke gewoontes, zoals het carnaval, een doorn in het oog van de kerkenraad.d.

Dronkenschap of overspel?

Die kerkenraad probeert streng toezicht te houden op het gedrag van de leden. Gaan ze wel iedere zondag naar de kerk, maken ze zich niet schuldig aan dronkenschap of zelfs overspel? En wat moest de straf dan zijn? Houden de onderwijzers op de Nederduitse en Latijnse school zich wel precies aan de gereformeerde leer? Om maar niet te spreken van de problemen tijdens de Franse bezetting van 1672 – 1674, een periode waarin de Martinikerk wordt toegewezen aan de katholieken en de protestanten moeten uitwijken naar de Gasthuiskerk.