Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh werd opgericht in 1973. De groep bestond aanvankelijk uit vogelliefhebbers die op zondagochtenden wandelingen maakteen door een van de vele vogelrijke gebieden in het werkgebied van Stad en Ambt. Die deze wandelingen waren gezellig, er werd veel gelachen en er werden veel vogels gespot. In de loop van de tijd leerden de liefhebbers veel meer over vogels, over hun geluiden, hun overeenkomsten en over de verschillen tussen soorten. Al doende leerden de deelnemers mét en van elkaar.

De mussenclub

Na een relatief vrijblijvende periode groeide de club uiteindelijk uit tot wat ze nu is: een groep bevlogen vogelaars die op meerdere fronten en op professioneel niveau actief is in het ornithologische landschap.Hoewel de officiële naam van de groep dan nog steeds Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh is, hebben de leden het onderling meestal over de mussenclub.

In de loop van de jaren bracht de vogelwerkgroep video's, artikelen rapporten en boeken uit.